Szansa na sukces po UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 kwietnie 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku realizuje Projekt pn.: „SZANSA NA SUKCES PO UR”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i w zakresie przedsiębiorczości na VI i VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz skierowany jest do 480 studentów Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z:

 • Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego (120 osób): 
  • Kierunek Ochrona Środowiska – 60 osób; 
  • Kierunek Rolnictwo – 60 osób. 
 • Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (120 osób): 
  • Kierunek Zootechnika – 120 osób. 
 • Wydziału Technologii Żywności (120 osób): 
  • Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – 60 osób; 
  • Kierunek Dietetyka – 60 osób. 
 • Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (120 osób): 
  • Kierunek Ogrodnictwo – 60 osób; 
  • Kierunek Biotechnologia – 60 osób.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • 480 studentów zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; 
 • 480 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjne i informatyczne poprzez szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe; 
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez wizyty studyjne; 
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez zadania praktyczne w formie projektowej; 
 • 50 studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia; 
 • zostanie przeprowadzonych 24 wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 480 studentów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 779 518,82 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 720 022,82 PLN. 

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ:

 • indywidualne bilanse kompetencji studenckich; 
 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe; 
 • wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym; 
 • zadania praktyczne w formie projektowej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Ewa Siwek